ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
คู่มือบัณฑิต ปีพุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 11 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 175
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เเทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ 07 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 200
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เเทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ 02 สิงหาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 268
ประกาศการเข้า-ออกบริเวณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เเละการจอดยานพาหนะในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560 02 สิงหาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 267
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานและดำเนินการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 15 มิถุนายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 307