ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
การเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และการจอดยานพาหนะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 11 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 379
ร่าง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 01 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 591
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 24 กรกฎาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 1103
ขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 21 กันยายน 2561 ผู้ดูแลระบบ 641
การเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และการจอดยานพาหนะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 17 กันยายน 2561 ผู้ดูแลระบบ 470
คู่มือบัณฑิตมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2561 17 กันยายน 2561 ผู้ดูแลระบบ 548
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2561 23 สิงหาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 621
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานและดำเนินการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 09 สิงหาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 953